Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 02-07-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv det her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Datatekniker med speciale i programmering0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
DATATEKNIKER MED SPECIALE I PROGRAMMERING   
Programmering og databaser   
1. Foretage avanceret programudvikling af (web)applikationer.
   
2. Foretage avanceret programudvikling af it-systemer.
   
3. Foretage programudvikling af apps.
   
4. Designe, opbygge og implementere databaseløsninger.
   
5. Implementere sikkerhedsløsninger i forbindelse med programudvikling.
   
6. Programudvikle med standardiserede projektstyringsredskaber.
   
7. Anvende versionsstyringsredskaber under programudvikling.
   
8. Foretage kvalitetssikring med test i forbindelse med programudvikling.
   
Øvrige arbejdsopgaver (ikke et krav)   
9. Programudvikle til embedded systemer.
   

Ansøgers bemærkning: