Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 26-09-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Industrioperatør, Trin 2 med speciale i produktivitet0 

Oplysninger om uddannelsen

Når der ansøges om godkendelse til industrioperatør, har I samtidig mulighed for at blive godkendt til produktør. Det antal I bliver godkendt til vil omfatte både industrioperatør og produktør. Læs mere om uddannelsen til produktør her
 
Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden, men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Industrioperatør, trin 1 (er I godkendt til dette trin, spring til spørgsmål 15). Flg. arbejdsfunktioner indgår i uddannelsen til industrioperatør og anvendes kontinuerligt i virksomheden.   
1. Overvågning og betjening af automatiske produktionsanlæg
   
2. Forebyggende vedligehold af automatiske produktionsanlæg
   
3. Identifikation og udbedring af driftsfejl
   
4. Udførelse af mindre reparationsopgaver på automatiske produktionsanlæg
   
5. Projekt- og udviklingsopgaver med andre faggrupper
   
6. Teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen
   
7. Produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionen
   
8. Kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med den daglige produktion
   
9. Interne transport- og lageropgaver, der forekommer ved anvendelse af et logistiksystem
   
10. Kommunikation og registrering af data i IT-systemer under hensyntagen til datasikkerhed
   
11. Arbejde under gældende miljøregler
   
12. Arbejde under gældende sikkerhedsbestemmelser
   
13. Arbejde under gældende forskrifter for hygiejne
   
14. Arbejde miljø- og energibevidst under hensyntagen til bæredygtighed i produktionen.
   
Industrioperatør, produktivitet, trin 2. Flg. arbejdsfunktioner indgår i specialet produktivitet og anvendes kontinuerligt i virksomheden.   
15. Fokus på produktionsmiljøer i teams, grupper o.lign.
   
16. Anvendelse af arbejdsmiljøledelse, bl.a. gennem arbejdsmiljøkortlægning og risikovurdering
   
17. Logistik optimering - eksempelvis SCM
   
18. Fokus på optimering af virksomhedens ressourcer i produktionen
   
19. Anvendelse af/eller udvikling af kvalitets- og miljøstyringssystemer
   
20. Anvendelse af/eller udvikling af problemløsningsværktøj til prioritering og planlægning af forbedringsaktiviteter
   
21. Koordinere tavlemøder i eget team for forskellige faggrupper.
   
22. Udvikle og koordinere aktiviteter for at fremme innovative processer i teams.
   
23. Bidrage til god kommunikation i virksomheden
   

Ansøgers bemærkning: