Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 26-02-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Virksomhedens hjemmeside 
Etableringsår 
Antal ansatte på uddannelsesområdet? 


 

Navn på uddannelsesansvarlig 
Uddannelse 
Antal år beskæftiget på uddannelsesområdet  


 

Ja Nej
Har der været kontakt med en erhvervsskole forud for ansøgningen?: :
Hvis ja, angiv erhvervsskole 
Kontaktperson på erhvervsskolen 

Oplysninger om uddannelsen


 

Virksomhedens produktion og produkter skrives ind som grundlag for vurdering af virksomhedens ansøgning
Produktionsudstyr indenfor tryk, print og færdiggørelse
 
Produkter/produktion på uddannelsesområdet
 
Evt. andre bemærkninger
 

Ansøgers bemærkning: