Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 06-12-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte teknikere eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer
- på fuldtid 
- på deltid/korttid 
- freelance/eksterne firmaer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Multimedie Animator0 


 

Har der været kontakt med en erhvervsskole forud for ansøgningen?
Hvis ja, angiv erhvervsskole 
Kontaktperson på erhvervsskolen 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Digitalt design og formgivning (Hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med…)   
1. Design, produktion og formatering af tekster og skærmbaserede kommunikationsløsninger, under hensyn til ønskede typografi, indhold og målgruppe til kommunikationsopgaver.
   
2. Afprøvning af produkter og brugergrænsefladers brugervenlighed.
   
3. Bearbejde mediefiler i forskellige medieformater og kompressionsteknikker.
   
Planlægning af arbejdet (Hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med…)   
4. Planlægning, tilrettelægning og kvalitetssikring af produktionen af et produkt, samt fremstilling af relevante projektdokumenter som f.eks. storyboards, flowchats og tidsplaner.
   
Animation (Hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med…)   
5. Håndtering af kamera-, produkt, teknisk- og karakteranimation.
   
6. Animationer med udgangspunkt i egne fremstillede 3D-objekter og modeller samt andet materiale.
   
7. Klargøring til animation, herunder rigging og skinning.
   
8. Arbejde med trinbaseret sculpting og sculpting-processer ud fra en base.
   
2D/3D (Hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med…)   
9. Modellering og visualisering af 3D-produkter, processer samt komplekse organiske objekter.
   
10. Fremstilling af 3D-produktioner, der indeholder modellering, simpel lyssætning, texturering samt anvende forskellige mappingtyper med komplicerede overflader.
   
11. Producering af 2D- og 3D-animationer til distribution i forhold til optimalt filformat og medie.
   
12. Bearbejdning og klargøring af 2D/3D elementer til print.
   
Lyssætning, rendering og compositning (Hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med…)   
13. Udførsel af lyssætning, rendering og billedbehandling i forbindelse med produktionsopgaver og matche lys i realtime foottage samt anvende keying og compositing.
   
Video, lyd, foto og grafik (Hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med…)   
14. Produktion, redigering og bearbejdning af video, foto, grafik og lyd til distribution og integration på forskellige digitale distributionsplatforme.
   
15. Billedmanipulation i et professionelt billedbehandlingsprogram og optimering og tilpasning af billeders fremtræden, farver og kvalitet.
   
16. Arbejde med komposition ved valg af lys, kameraopsætning og framing.
   
17. Optagelse af forskellige motiver til brug i skærmbaserede og trykte produkter med brug af professionelt fotoudstyr.
   
18. Design, udvikling og integration af forskellige lineære produkter, fx reklamer og informationsgrafik.
   


 

Hvis virksomheden har afkrydset i rubrikken "Aldrig" - kommenter gerne baggrunden for afkrydsningen:
 


 

Suppler gerne med links der viser eksempler på virksomhedens arbejde/opgaver, f.eks. fra virksomhedens hjemmeside:
 

Ansøgers bemærkning: