Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 01-06-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, UDSTYR, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i administrationen (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte teknikere eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer
- på fuldtid 
- på deltid/korttid 
- freelance/firmaer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Eventtekniker med speciale i audioteknik0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Lys   
1. Opstilling af anlæg
   
2. Ophæng/kabling/farvning/sætning
   
3. Vedligeholdelse/reparation
   
Lyd   
4. Opstilling af anlæg
   
5. Produktion og redigering
   
6. Vedligeholdelse/reparation
   
AV-udstyr   
7. Opstilling af anlæg
   
8. Produktion og redigering
   
9. Vedligeholdelse/reparation
   
Opstilling og nedtagning (Sceneteknik)   
10. Produktion scenografi, speciel effekts
   
11. Brug af snoreloft
   
12. Opstille/nedtage scenegulv, rig, scenografi
   
Produktion   
13. Styring af proces
   
14. Planlægning
   
El og elektronik   
15. Montering af relevant el-tekniske ínstallationer
   

Ansøgers bemærkning: