Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 08-05-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN
Virksomhedstype
 
Virksomhedens udstyr / maskiner
 
Hvilke materialer indgår i virksomhedens produkter
 
JaNej
Har virksomheden produktion i udlandet: :
Hvis ja, hvilket land
 
Vil eleven i løbet af sin uddannelse være i praktik i virksomhedens afdeling i udlandet?
HeltDelvist
: :


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Antal medarbejdere med beklædningsuddannelse 
JANEJ
Har virksomheden tidligere haft elever inden for beklædning: :
Hvis ja, hvilken uddannelse inden for beklædning
 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL): ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Tekstil- og beklædningsassistent0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
Begrebet ”Altid” anvendes om arbejdsopgaver, som udføres på daglig basis eller hver anden-tredje dag. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden, dvs. opgaven udføres som minimum en gang om ugen  
 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres i virksomheden men som ikke er en rutineopgave. Det er typisk opgaver, som udføres en gang om måneden eller sjældnere 
 
Begrebet ”Aldrig” anvendes for arbejdsopgaver, der aldrig udføres i virksomheden
 
 AltidOfteSjældentAldrig
GENERELT    
(1) Intern/ekstern kommunikation
    
(1) Sprog
    
(2) Arbejdsmiljø og miljø
    
(3) Intern/ekstern kundebetjening
    
(3) Arbejde i teams
    
(3) Salg
    
(4) Ressourceudnyttelse
    
(4) Kvalitetskontrol
    
(5) Indkøb
    
(5) Modtagelse og -forsendelse
    
(5) Produkt-/metodestyring
    
(7) Anvende it
    
(7) PDM
    
(8) Produktdokumentation
    
(13) Kalkulation
    
(16) Kvalitetsstyring
    
(18) Etablering/drift af virksomhed
    
DESIGN    
(7/19) Arbejde i designprogrammer
    
(7/17) Arbejdstegning
    
(8) Materialevalg
    
(9/19) Design
    
(9/19) Produktudvikling
    
(9/19) Produktmodning
    
(9/20) Salgs-/præsentationsmateriale
    
(9) Print
    
(20) Arbejde med målgrupper
    
KONSTRUKTION    
(7) CAD
    
(10/21) Grundkonstruktion
    
(10/21) Modelkonstruktion/-udvikling
    
(10/22) Kommentering af prøver
    
(10) Udarbejde målskema
    
(10) Tilretning
    
(15) Teknisk tegning
    
(15/22) Dokumentation
    
PRODUKTION    
(4) Optimering
    
(6) Produktionsforberedelse
    
(6) Produktionsopfølgning
    
(6/11) Produktion
    
(12) Maskinbetjening
    
(12) Tilskæring/CAM
    
(14) Operations-/procesbeskrivelse
    
(23) Metodeudvikling
    
(23) Produktbeskrivelse/-planlægning
    
(24) Beklædningssyning
    

Ansøgers bemærkning: