Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 26-10-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Teknisk designer industriel produktion0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvilke arbejdsfunktioner, virksomheden tilbyder eleven. 
 

 
 JaNej
1. Konstruktion, tegning og beregning  
1. Konstruktionsopgaver
  
2.Beregning og tolerance
  
3. Teknisk dokumentation
  
4. Måletekniske opgaver
  
5.Teknisk sprog
  
6. Afsætning, markedsføring og tilbudsgivning
  
7. Tekstbehandling/regneark
  
8.Informationssøgning, internet og intranet
  
2. Planlægning og drift  
9.Produktionsplanlægning /-styring
  
10. Kalkulation
  
11. Projektstyring
  
12. Miljøopgaver, ydre miljø/arbejdsmiljø
  
13.Produktionsteknik/driftsteknik
  
14. Kvalitetssikring/-styring
  
15. Teknisk sprog
  
16. Teknisk dokumentation
  
17. Teknisk administrativ sagsbehandling
  
18. Afsætning og markedsføring
  
19. Logistik og tilbudsgivning
  
20. Tekstbehandling/regneark
  
21. Informationssøgning, internet og intranet
  
3. Illustration og teknisk design  
22. Teknisk illustration og design
  
23. Konstruktionstegninger
  
24. 3-D CAD
  
25. 2-D CAD
  
26. Billedbehandling
  
27. GIS/GPS
  
28. Andet computerbaseret tegneværktøj
  
Praktisk arbejde  
29. Værkstedspraktik
  
30. Miljøpraktik
  
31. Andet:
  

Ansøgers bemærkning: