Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 01-06-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet cvr-nummer, så skriv dette her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller under et andet navn, så skriv denne adresse her: 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Fotograf0 


 

Medarbejdere i virksomhedenANTAL:
Ansatte i alt i virksomheden (inklusiv ejer/direktør): 
Faglærte inden for fagområdet - eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer: 


 

Giv en kort beskrivelse af virksomheden (branche, produkter og udstyr) og eventuelt andre relevante oplysninger for virksomhedens godkendelse
 
Atelierets størrelse i kvadratmeter:
 
Hvilket udstyr har lærestedet til fotografering?
 
Hvilket udstyr har lærestedet til elektronisk billedbehandling?
 
Hvilket udstyr har lærestedet til multimedieproduktion?
 
Hvilket udstyr har lærestedet til belysning?
 
Hvilket udstyr har lærestedet i øvrigt?
 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld i skemaet herunder, hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte opgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver, der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver, der udføres i virksomheden, men som ikke er en rutineopgave.
 
 OvervejendeJævnligtSjældentAldrig
Overskrift    
1. Reklame/teknisk/katalogfotografering
    
2. Reportagefotografering
    
3. Modefotografering
    
4. Portræt-/personfotografering
    
5. Elektronisk billedbehandling
    
6. Arkitektur- og industrifotografering
    

Ansøgers bemærkning: