Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 04-08-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Skibsmekaniker0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Skibstekniske anlæg   
1. Reparation og vedligeholdelse af skibets tekniske anlæg
   
2. Fremstilling og anvendelse af arbejdstegninger ved hjælp af elektroniske værktøjer (fx. CAD/CAM anlæg)
   
3. Reparation og vedligeholdelse af mindre skibshydrauliske anlæg
   
4. Reparation og vedligeholdelse af mindre komplicerede el-styringer
   
5. Reparation og vedligeholdelse af dieselmotorer
   
6. Reparation og vedligeholdelse af hjælpesystemer
   
7. Afkortning og tildannelse i forbindelse med fremstillings- og reparationsopgaver
   
8. Maskinel- og manuel bearbejdning i forbindelse med fremstillings- og reparationsopgaver
   
Faglig kommunikation   
9. Faglig kommunikation på dansk
   
10. Faglig kommunikation på engelsk
   
Søfartsmæssige opgaver   
11. Brovagt, vagt under land og maskinvagt
   
12. Brug og betjening af overvågningsanlæg ifm. maskinvagt
   
13. Brug af redningsmidler og brandslukningsudstyr
   

Ansøgers bemærkning: