Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 04-08-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Radio- TV-fagtekniker0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Analogteknik   
1. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter, der indeholder analogteknik.
   
2. Udfører service på og/eller produktion af systemer og apparater, der indeholder analogteknik.
   
3. Udfører kredsløbsanalyse, systematisk fejlfinding og problemløsning, under anvendelse af relevant måle- og testmetode samt dokumentation.
   
4. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på sammensatte kredsløb, som f.eks.: ef-fektelektronik, forstærkerkredsløb, forsyningskredsløb, switch-mode-power-supply, oscillatorer, kredsløb til signalbehandling, analoge transducere, fre-kvenskorrektioner, AC- og DCmodkobling.
   
5. Kontrol af data og fejlfinding på forstærkerkredsløb under anvendelse af relevante måleinstrumenter og software-baseret testudstyr.
   
6. Udfører opgaver med analyse og fejlfinde på sammensatte kredsløb eller systemer hvori der indgår analogteknik.
   
7.Kontrol af apparaters tekniske specifikationer, ved anvendelse af måleudstyr og udfra måleresultater afgøres om data overholdes.
   
8.Modificering af kredsløb ifølge serviceanvisning/vejledning
   
Digital- og mikroprocessorteknik   
9. Arbejder med systemer og apparater der indeholder digitale kredsløb og tilhørende serielle og parallelle grænseflader
   
10. Anvender relevant testudstyr og målemetoder, herunder PC-baserede systemer.
   
11. Installation, kontrol og fejlfinding på produkter og systemer der indeholder digital- og microcomputerkredsløb med tilhørende datakommunikation.
   
12. Arbejder med hardware/software grænseflader og opbygningen af mikrocontrollersystemer.
   
13. Udfører opgaver med enheder i et minimumssystem, herunder eks. micropro-cessorarkitektur, in/out-enheder, bussystemer, chip-select, hukommelser, memorymap og timing.
   
14. Anvendelse og/eller fremstilling af nødvendigt programmel til mikroprocessorer.
   
15. Anvendelse af relevante software/hardware udviklingsværktøjer
   
16. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter ved anvendelse af kredsløbsanalyse, måleteknik og ved hjælp af problemanalyse og systematisk problemløsning foretages fejlfinding til komponentniveau.
   
Kommunikationsteknik   
17. Arbejder med service på og/eller produktion af systemer og apparater, der indeholder HF-teknik.
   
18. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter, der indeholder HF-kommunikationsteknik. Eksempelvis: LC-kredse, afstemte forstærkere, HF-oscillatorer, blandere, frekvenssyntese, antenner og transmissionslinier, herunder lysledere, (koblinger og støj), modulatorer og demodulatorer, digitale modulations- og demodulationsprincipper, modtagere, sendere og PA-trin’s blokfunktioner.
   
19. Udfører arbejdsopgaver ved hjælp af kredsløbsanalyseog systematisk problemløsning samt anvendelse af servicemanualer og/eller anden relevant dokumentation.
   
20. Anvender PC-værktøjer, herunder programmel til kredsløbssimulering
   
21. Fejlretning og justering på HF-kredsløb på grundlag af relevant dokumentation. Arbejdet udføres i overensstemmelse med forskrifter og gældende sikkerhedsregler, samt hensyntagen til ESD.
   
22. Udfører opgaver med analyse og fejlfinde på sammensatte kredsløb eller systemer hvori der indgår HF-teknik.
   
23. Kontrol af apparaters tekniske specifikationer, ved anvendelse af måleudstyr og udfra måleresultater afgøres om data overholdes og tager stilling til om en evt. reparation er økonomisk rentabel for slutbruger.
   
Audio- og videoprodukter   
24. Arbejder med at analysere, fejlfinde, fejlrette og kontrollere på audio- og videoprodukter, der indeholder analog og digital signalbehandling, SMPS (Switch Mode Power Supply), impulsteknik, reguleringsteknik, mekaniske og elektriske sammenhænge samt HF-teknik.
   
25. Arbejder med service på og/eller produktion af systemer og apparater.
   
26. Anvende måleudstyr og serviceværktøj, ved fejlfinding og kontrol af apparaters tekniske specifikationer.
   
27. Modificerer kredsløb ifølge serviceanvisning/vejledning.
   
28. Udføre arbejdsopgaver ved hjælp af kredsløbsanalyse herunder anvendelse af servicemanualer og anden relevant dokumentation.
   
29. Udfører opgaver ved at analysere, fejlfinde, fejlrette og kontrollere audioprodukter, der indeholder analog og digital signalbehandling, regule-ringsteknik, impulsteknik, mekanisk elektriske sammenhænge samt HF-teknik.
   
30. Udfører opgaver ved at analysere, fejlfinde, fejlrette og kontrollere videoprodukter, der indeholder analog og digital signalbehandling, SMPS, impulsteknik, reguleringsteknik, mekanisk elektriske sammenhænge samt HF-teknik.
   
31. Kontrol af apparaters tekniske specifikationer og ud fra de målte værdier afgøre om data overholdes samt vurderer om der en reparation er økonomisk rentabel.
   

Ansøgers bemærkning: