Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 29-11-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Procesoperatør0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Flg. arbejdsfunktioner indgår i uddannelsen til Procesoperatør og anvendes   
1. Styre, regulere og overvåge produktion direkte ved maskinen
   
2. Styre, regulere og overvåge produktion via decentrale systemer, pulte m.m.
   
3. Styre, regulere og overvåge produktion fra kontrolrum
   
4. Gribe formålstjenligt ind ved afvigelser i den normale drift
   
5. Udtage prøver af rå-/færdigvarer
   
6. Udtage prøver i procesforløbet
   
7. Analysere prøver
   
8. Udføre kalibrering og validering
   
9. Foretage daglig vedligeholdelse af produktionsudstyret
   
10. Fejlfinde, fejlrette og kontrollere elektriske- og pneumatiske-/hydraulik-styringer
   
11.Fejlfinde, fejlrette og kontrollere det mekaniske produktionsudstyr
   
12.Anvende og deltage i udarbejdelsen af teknisk dokumentation
   
13.Arbejde efter styringssystemer (kvalitet, miljø, energi, logistik, produktion m.m.)
   
14.Arbejde med intern transport og lagerarbejde
   
15.Deltage i projekt- og udviklingsopgaver
   
16.Kommunikere og rapportere i tilknytning til procesoperatørens jobfunktioner
   

Ansøgers bemærkning: