Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 31-05-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Virksomhedens hjemmeside 
Etableringsår 
Antal ansatte på uddannelsesområdet 


 

Navn på uddannelsesansvarlig 
Uddannelse 
Antal år beskæftiget på uddannelsesområdet 


 

JaNej
Har der været kontakt med en erhvervsskole forud for ansøgningen?: :
Hvis ja, angiv erhvervsskole 
Kontaktperson på erhvervsskolen 

Oplysninger om uddannelsen


 

Virksomhedens produktion og produkter skrives ind som grundlag for vurdering af virksomhedens ansøgning
Software på uddannelsesområdet
 
Produktion på uddannelsesområdet
 


 

Produkter på uddannelsesområdet
Trykt kommunikationDigital kommunikation
: bøger: web-produktion
: ugeblade / tidsskrifter / magasiner: multimedieproduktion
: aviser / distriktsblade : mobile enheder / apps
: reklametryksager:  
: etiketter / emballage / formularer
:  

Ansøgers bemærkning: