Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 28-09-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – ved lærested mener vi den adresse hvor i gerne vil ansætte elevenANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Medarbejdere der er beskæftiget inden for det område mod hvilket uddannelsen er rettet 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL):
Cykelmekaniker0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål. 
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave. 

 
 OfteSjældentAldrig
Cykelmekaniker   
1. Justering og reparation af bremser og bremsesystemer
   
2. Opsætning, systematisk fejlfinding, diagnose og reparation på både indvendige og udvendige transmissioner og transmissionssystemer og på analoge og elektroniske
   
3. Opsætning, kontrol og fejlretning af elektriske systemer
   
4. Opsætning, systematisk fejlfinding, indstilling og reparation af affjedring og styretøj samt kontrol af stel
   
5. Kontrol, fejlfinding og reparation af cykelhjul samt bygning af cykelhjul forskellige opspændingsmønstre og forskellig centrering
   
6. Valg af relevante materialer ved fremstilling, vedligehold og reparationsopgaver
   
7. Vejledning af kunder ved valg af dele og systemer på cyklen og optræde som supplerende sælger på baggrund af kundeforståelse, den gældende købelov samt branchens salgsstruktur
   
8. Arbejde efter gældende forskrifter og sikkerheds- og miljøregler i alle arbejdsopgaver
   
9. Arbejde innovativt ved f.eks. metode- og materialevalg
   
10. Udføre særlige arbejdsfunktioner der også forventes at være brug for fremover
   
11. Anvende internationale kompetencer til at forstå sammenhænge og varetage arbejdsopgaver (f.eks. læse vejledninger på engelsk)
   

Ansøgers bemærkning: