Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 06-12-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

ButiksguldsmedGODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL):
Butiksguldsmed0 

Oplysninger om uddannelsen


 

Krav til butikguldsmedens arbejdsplads og udstyrJaNej
Passende arbejdsbord (fx guldsmedebord): :
Slibe/polereudstyr og -plads: :
Loddeudstyr og –plads med udsugning: :
Vask og ultralydsapparat: :
Afsyringsfaciliteter: :
Håndværktøj og evt. håndboremaskine: :

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Butiksguldsmed   
1. Vejledning af kunder ud fra håndværksbaseret viden
   
2. Salg og kundeservice
   
3.Kalkulation/prisfastsættelse ved reparation
   
4. Kalkulation/prisfastsættelse ved fremstilling af nye varer
   
5. Montering, tilpasning og reparation af smykker u/sten i ædelmetal
   
6. Montering, tilpasning og reparation af emner udført i andre materialer end ædelmetal (fx omtrækning af kæder og udskiftning af halvfabrikata
   
7. Rensning, slibning og polering af mindre emner
   
8. Udførelse af enkle støbeopgaver
   
9. Fremstilling af enkle emner i ædelmetal
   
10. Fremstilling af enkle emner i andre materialer
   
11. Illustration ved tegning eller model
   
12. Konstruktion ved hjælp af CAD (Computer Aided Design)
   

Ansøgers bemærkning: