Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 01-06-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Medicotekniker0 
Elektronikfagtekniker 
For at kunne godkendes til specialet, skal virksomheden normalt også være godkendt til Elektronikfagtekniker. Har de spørgsmål vedr. dette, kontakt venligst Industriens Uddannelser

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Arbejdsfunktioner for Medicotekniker   
Fysiologisk viden til medicotekniske opgaver   
1. Anvender viden om fysiologi i forbindelse med udførelse af medicotekniske arbejdsopgaver
   
Medicoteknik til diagnostik og behandling   
2. Anvender viden om fysiologiske måleparametre og hvordan de måles i relation til den kliniske anvendelse af medicotekniske apparater og systemer til diagnostik
   
3. Anvender viden om klinisk brug af medicotekniske apparater og systemer til behandling
   
Medicoteknisk kommunikation   
4. Vurderer kommunikationsmæssige problemstillinger i det medicotekniske arbejde set i forhold til kolleger, patienter og samarbejdspartnere
   
5. Instruktion til brugere i anvendelse af medicoteknisk udstyr
   
6. Kommunikation med patienter også ved opgaver i forbindelse med home care
   
7. Fremstilling af materialer og præsentationer til anvendelse ved instruktion og formidling
   
Medicoteknisk udviklingsarbejde   
8. Udfører apparaturtekniske opgaver i forbindelse med forskning og udvikling herunder patientsikring af måleopstillinger
   
9. Foretager vurdering af problemstillinger vedrørende kobling af tekniske målesystemer sammen med biologi
   
10. Deltager i medicinsk teknologivurdering i samarbejde med andre faggrupper
   
Apparaturtekniske opgaver   
11. Opbygning og sammensætning af systemer til klinisk anvendelse
   
12. Udfører tekniske installationsopgaver ved implementering af medicoteknisk udstyr til klinisk anvendelse
   
13. Deltager i udvikling af vedligeholdelsesmetodik på baggrund af risikovurdering samt kvalitetssikring af medicoteknisk udstyr
   
14. Udfører modtagekontrol i forbindelse med anskaffelser og eksterne serviceydelser
   
15. Vurderer udskiftning af apparatur på baggrund af økonomiske, teknologiske og driftsmæssige kriterier
   
Sygehusvæsenets opgaver, drift og funktioner   
16. Deltager i opgaver der omfatter akkreditering og regnskabsmæssig aktivering, samt administration af medicoteknisk udstyr herunder krav til sporbarhed og registrering
   
Arbejdsfunktioner for Elektronikfagtekniker   
Analogteknik   
1. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter, der indeholder analogteknik
   
2. Udfører service på og/eller produktion af systemer og apparater, der indeholder analogteknik
   
3. Udfører kredsløbsanalyse, systematisk fejlfinding og problemløsning, under anvendelse af relevant måle- og testmetode samt dokumentation
   
4. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på sammensatte kredsløb, som f.eks.: effektelektronik, forstærkerkredsløb, forsyningskredsløb, switch-mode-power-supply, oscillatorer, kredsløb til signalbehandling, analoge transducere, frekvenskorrektioner, AC- og DCmodkobling
   
5. Kontrol af data og fejlfinding på forstærkerkredsløb under anvendelse af relevante måleinstrumenter og software-baseret testudstyr
   
6. Udfører opgaver med analyse og fejlfinding på sammensatte kredsløb eller systemer hvori der indgår analogteknik
   
7. Kontrol af apparaters tekniske specifikationer, ved anvendelse af måleudstyr og udfra måleresultater afgøres om data overholdes
   
8. Kontrol af apparaters tekniske specifikationer, ved anvendelse af måleudstyr og udfra måleresultater afgøres om data overholdes
   
Digital- og mikroprocessorteknik   
9. Arbejder med systemer og apparater der indeholder digitale kredsløb og tilhørende serielle og parallelle grænseflader
   
10. Anvender relevant testudstyr og målemetoder, herunder PC-baserede systemer
   
11. Installation, kontrol og fejlfinding på produkter og systemer der indeholder digital- og microcomputerkredsløb med tilhørende datakommunikation
   
12. Arbejder med hardware/software grænseflader og opbygning af mikrocontrollersystemer
   
13. Udfører opgaver med enheder i et minimumssystem, herunder eks. microprocessorarkitektur, in/out-enheder, bussystemer, chip-select, hukommelser, memory-map og timing
   
14. Anvendelse og/eller fremstilling af nødvendigt programmel til mikroprocessorer
   
15. Anvendelse af relevante software/hardware udviklingsværktøjer
   
16. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter ved anvendelse af kredsløbsanalyse, måleteknik og ved hjælp af problemanalyse og systematisk problemløsning foretages fejlfinding til komponentniveau
   
Kommunikationsteknik   
17. Arbejder med service på og/eller produktion af systemer og apparater, der indeholder HF-teknik
   
18. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter, der indeholder HF-kommunikationsteknik. Eksempelvis: LC-kredse, afstemte forstærkere, HF-oscillatorer, blandere, frekvenssyntese, antenner og transmissionslinier, herunder lysledere, (koblinger og støj), modulatorer og demodulatorer, digitale modulations- og demodulationsprincipper, modtagere, sendere og PA-trin’s blokfunktioner
   
19. Udfører arbejdsopgaver ved hjælp af kredsløbsanalyse og systematisk problemløsning samt anvendelse af servicemanualer og/eller anden relevant dokumentation
   
20. Anvender PC-værktøjer, herunder programmel til kredsløbssimulering
   
21. Fejlretning og justering på HF-kredsløb på grundlag af relevant dokumentation. Arbejdet udføres i overensstemmelse med forskrifter og gældende sikkerhedsregler, samt hensyntagen til ESD
   
22. Udfører opgaver med analyse og fejlfinding på sammensatte kredsløb eller systemer hvori der indgår HF-teknik
   
23. Kontrol af apparaters tekniske specifikationer, ved anvendelse af måleudstyr og udfra måleresultater afgøres om data overholdes
   
Måle og testsystemer   
24. Opgaver med at analysere, fejlfinde, fejlrette og kontrollere på måleinstrumenter samt på måle- og testsystemer på fælles platform
   
25. Arbejder med service på og/eller produktion af måleinstrumenter. Herunder transducere i såvel analoge som digitale systemer, samt A/D og D/A grænseflader
   
26. Kontrol af måleinstrumenters tekniske specifikationer ved anvendelse af måleudstyr herunder pc- og netbaserede testsystemer
   
27. Anvendelse af software baserede PC styrede måle- og testsystemer
   
28. Modificering af kredsløb ifølge serviceanvisning/vejledning samt foretage konfigurering af et måle- og/eller testsystem efter en kravsspecifikation
   
29. Udfører opgaver ved hjælp af kredsløbsanalyse og systematisk problemløsning samt anvendelse af servicemanualer eller anden relevant dokumentation
   

Ansøgers bemærkning: