Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 13-06-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – ved lærested mener vi den adresse hvor i gerne vil ansætte elevenANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

UDDANNELSESSPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Kranmekaniker0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål. 
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave. 

 
 OfteSjældentAldrig
Kranmekaniker   
Opbygning af chassis og rammer   
1.Konstruktioner i profiler
   
2. Konstruktioner i plade
   
3. Konstruktioner i stål
   
4. Konstruktioner i aluminium
   
5. Pladebearbejdning, skæring, bukning m.v.
   
6. MIG/MAG og TIG svejsning
   
Hydrauliske anlæg   
7. Fejlfinding og reparation af kraners hydrauliske anlæg, herunder de nødvendige udmålinger og justeringer samt vurdering af reparationens omfang
   
8. Dimensionering af hydraulikanlæg
   
9. Reparation af hydraulikcylindre
   
Lovpligtigt eftersyn   
10. Udfører lovpligtigt sikkerhedseftersyn på kraner
   
11. Udfører lovpligtigt sikkerhedseftersyn på hejselad og komprimeringsanlæg
   
Elektriske anlæg   
12. Eftersyn, fejlfinding og reparation på kraners elektriske og elektroniske systemer med og uden egendiagnose herunder styre og overvågningssystemer.
   
13.Konfigurering af styringer på lastvognskraner
   

Ansøgers bemærkning: