Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 24-09-2020

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Automatiktekniker0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Styringsteknik   
1. Opbygning af relæstyringer og forbinde el-motorer med tilhørende styringer
   
2. Idriftsætning af relæstyringer efter dokumentation, herunder foretage kontrolmålinger i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen
   
3.Systematisk fejlfinding og fejlretning på styringer til modul og komponentniveau
   
4. Foretager mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg ud fra specifikationer og funktionsbeskrivelse og tilretning af dokumentationer
   
Motorer   
5. Montering, idriftsætning og fejlfinding på forskellige typer af elektriske motorer
   
6. Udfører forebyggende vedligeholdelse på elektriske motorer, herunder kontrollere de mekaniske funktioner og data
   
7. Dimensionering af en motorinstallation for eks. en AC motor
   
8. Mekanisk montage af motorer.
   
Procesregulering   
9. Opbygning, idriftsætning og optimering af automatiske reguleringssløjfer på procesanlæg
   
10. Opbygning, idriftsætning, optimering, fejlfinding og fejlretning af motorreguleringer, specialmotorer og servomotorer
   
11. Opbygger, idriftsætter og afprøver målekredse på et procesanlæg og kalibrering af måleudstyr og måleværdigivere
   
12. Forebyggende vedligehold på igangværende reguleringssløjfer
   
PLC   
13. Opbygning, montering og idriftsætning af PLC styringer efter funktionsbeskrivelse
   
14. Programmering af PLC styringer fx en sekventiel styring og anvender de i industrien anvendte programmeringsværktøjer
   
15. Fejlfinding og fejlretning på PLC styrede maskiner og anlæg
   
16. Opbygning, idriftsætning, fejlsøgning og fejlretning af PLC’er med analoge ind- og udgange og regulerings-sløjfer
   
17. Programmering af PLC styringer samt vedligeholdelse af PLC programmer og opdatering af dokumentation.
   
18. Fejlsøgning og fejlretning på PLC styringer i netværk til modulniveau
   
19. Montering og idriftsætning af PLC netværk, herunder programmering og parametrering af PLC’en
   
20. Opbygning, programmering og idriftsætning af procesovervågning / operatørinterface
   
Hydraulik og pneumatik   
21. Opbygning, idriftsætning, vedligeholdelse, fejlsøgning og fejlretning på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder hydrauliske, pneumatiske og el-pneumatiske kredsløb.
   
22. Udfører mindre ændringer og udvidelser af eksisterende hydrauliske, pneumatiske og el-pneumatiske anlæg udfra funktionsbeskrivelser
   
23. Indkøring af hydrauliske, pneumatiske og el-pneumatiske anlæg efter specifikationer, udfører kontrolmålinger, og dokumentere anlægget efter gældende standarder således, at dokumentationen kan anvendes i forbindelse med instruktion af brugere
   
24. Fremstilling af dokumentation og brugervejledning ved ændringer og mindre nykonstruktioner på hydrauliske, pneumatiske og el-pneumatiske anlæg
   
Maskin- og procesanlæg   
25. Opbygning, idriftsætning, vedligeholdelse, fejlsøgning og fejlretning på komplekse automatiske maskiner og procesanlæg
   
26. Opbygning af styringer for maskin- og procesanlæg
   
27. Udfører ændringer og udvidelser af maskin- eller procesanlæg ud fra en funktionsbeskrivelse
   
28. Udførelse af forebyggende vedligeholdelse på maskin- og procesanlæg
   
29. Udførelse af systematisk fejlfinding på anlæg og fejlretning på anlægget
   
30. Fremstilling af dokumentation for anlæggets automatikudstyr og instruktion til brugere i betjening af anlægget
   
Fejlfinding   
31. Idriftsætning, fejlsøgning og fejlretning på automatiske maskiner og anlæg med programmerbare styringer herunder CNC styringer
   
32. Udføre fejlfindingsopgaver under anvendelse af den til maskinanlægget hørende dokumentation
   
33. Udføre fejlfindingsopgaver under anvendelse af den til maskinanlægget hørende dokumentation og dokumentere fejlfindingen ved at føre anlæggets logbog
   
Dokumentation og kravspecifikation   
34. Udarbejdelse af dokumentationer til automatisk styrede anlæg og brugerinstruktioner til betjening af automatiske anlæg
   

Ansøgers bemærkning: