Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 01-06-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – ved lærested mener vi den adresse hvor i gerne vil ansætte elevenANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Smed (bearbejdning)0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål.  
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.  

 
 OfteSjældentAldrig
Smed, bearbejdning   
1. Udvælgelse af produkter, der har potentielle afsætnings- og produktudviklingsmuligheder på det funktionelle eller på det designmæssige område og herunder udarbejde en problemformulering.
   
2. Flammeskæring af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler.
   
3. Klipning i tyndere materiale med hånd-, maskin-, profil- og kurvesakse.
   
4. Plasmaskæring i plade.
   
5. Udvælgelse af relevant svejseudstyr og tilsatsmateriale efter en given opgave.
   
6. Anvendelse af maskiner til pladebearbejdning, herunder valsning og bukning.
   
7. Udvælgelse af relevante måleværktøjer til en given opgave samt udførelse af opmærkning efter tegning og stykliste.
   
8. Anvendelse af cad-systemer til europæisk retvinklet projektionstegning samt isometrisk tegning.
   
9. Udvælgelse og behandling af materialer efter krav og anvendelsesformål.
   
10. Ttilrettelæggelse og udførelse af mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler i et samlet fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesforløb.
   
11. Udførelse af sammenføjningsmetoder.
   
12. Udførelse af overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et fremstillings- og reparationsforløb under hensynstagen til en given kvalitet og gældende normer og standarder.
   
13. Fremstilling af komplette arbejdstegninger.
   

Ansøgers bemærkning: