Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 06-12-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – ved lærested mener vi den adresse hvor i gerne vil ansætte elevenANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Entreprenørmaskinmekaniker0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål. 
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave. 

 
 OfteSjældentAldrig
Entreprenørmaskinmekaniker, trin 1 (Materielmekaniker)   
1. Eftersyn, justering, fejlfinding og reparation samt helheds- og funktionsafprøvning på benzin og dieselmotorer.
   
2. Eftersyn og reparation på diverse materiel anvendt i relevant branche herunder udførelse af svejseopgaver
   
3. Fejlfinding og reparation på transmissionssystemer
   
4. Eftersyn, fejlfinding og reparation af elektriske systemer samt lys og tegngivningsanlæg
   
5. Sikkerhedsmæssige eftersyn på maskiners og redskabers hydraulikanlæg samt fejlfinding, justering og reparation på maskiner og redskabers hydraulikanlæg og komponenter.
   
6. Eftersyn og justering på bremseanlæg
   
Entreprenørmaskinmekaniker, trin 2   
7. Eftersyn, justering, reparation og fejlfinding på brændstofanlæg og koldstart/forvarmer anordning
   
8. Eftersyn eller fejlfinding på dieselmotorens elektronisk styrede systemer.
   
9. Fejlfinding, reparation, udskiftning og indstilling af enkelt dele i fremdrifts- og maskintransmissionssystemer, herunder converter og lamelkoblinger.
   
10. Fejlfinding og reparation af hydrostatiske transmissioner
   
11. Fejlfinding, justering og reparation på mekaniske og el-hydrauliske transmissionssystemer.
   
12. Sikkerhedsmæssige eftersyn på fuldhydraulisk styresystem og styreforbindelser samt fejlfinding, justering og reparation af et fuldhydraulisk styresystem.
   
13. Sikkerhedsmæssigt eftersyn, justere, fejlfinde og reparere på bremsesystemer på entreprenørmaskiner
   
14. Kontrollerer og justerer styrehjulenes spidsning.
   
15. Eftersyn, fejlfinding, justering og reparation entreprenørmaskiners elektriske systemer.
   
16. Eftersyn, fejlfinding, justering og reparation på køretøjets elektronisk styrede systemer samt informationssystemer, med og uden egendiagnose
   
17. Udfører lovpligtigt sikkerhedseftersyn på entreprenørmaskiner
   

Ansøgers bemærkning: