Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 04-08-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Kompositoperatør0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde uddannelsens praktikmål.  
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.  

 
 OfteSjældentAldrig
Faglig kommunikation   
1. Anvendelse af IT i forbindelse med jobrelaterede opgaver
   
2. Anvender manualer på fremmedsprog
   
3. Arbejder med gængse faglige og tekniske begreber på fremmedsprog
   
4. Aflæser arbejdstegninger ved hjælp af relevante værktøjer, herunder elektroniske værktøjer
   
5. Udfører beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder
   
Produktion af komponenter i hærdeplast kompositter   
6. Udvælger og behandler materialer efter krav og anvendelsesformål
   
7. Udfører sammenføjningsmetoder i forbindelse med montageopgaver og produktion af komponenter til kompositter
   
8. Foretager kontrolmålinger under hensynstagen til givne standarder og toleranceangivelser
   
9. Vedligeholdelse af produktionsudstyr
   
10. Efterbehandling af materialer under hensyntagen til en given kvalitet
   
11. Udfører for- og overfladebehandling, anvender kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr
   
12. Programmerer og anvender CNC-styrede håndterings- og bearbejdsningsmaskiner
   
13. Gennemfører oplægning af glasfibre og andre armeringsmaterialer
   
14. Støbearbejde med epoxybaserede præimprægnerede armeringsmaterialer
   
15. Reparationer på baggrund af kendskab til materialernes strukturer og styrker ud fra givne håndværksmæssige begrænsninger
   
16. Støbning af kompositter ved hjælp af vakuumassisterede støbeprocesser
   
17. Gennemfører enkel emnekontrol ved hjælp af relevante måleværktøjer
   
18. Fremstilling af simple kompositforme
   
19. Reparationer, finisharbejder samt lettere monteringsarbejde
   

Ansøgers bemærkning: