Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 29-11-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

UDDANNELSESSPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Industrimontør0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Dieselmotor   
1. Arbejdsopgaver vedrørende opstart og drift af mindre dieselmotorer.
   
2. Arbejdsopgaver med anvendelse af gængse værktøjer og hjælpemidler, foretage demontage og montage af dieselmotorens hoveddele.
   
3. Arbejdsopgaver der involverer svigtende opstart af en dieselmotor samt analyse af mulige årsager til drifts-forstyrrelser.
   
Tegningsforståelse   
4. Arbejdsopgaver med anvendelse og fremstilling af arbejdstegninger, udført i retvinklet projektion og isometrisk afbildning, i forbindelse med bearbejdnings-, montage- og reparationsopgaver.
   
Termisk sammenføjning   
5. Arbejdsopgaver vedrørende bedømmelse af svejsekvalitet og svejsefejl iht. gældende standarder.
   
Elektrodesvejsning   
6. Arbejdsopgaver vedrørende indstilling af svejseparametre og elektrodevalg i forhold til sømtype og materialetykkelse.
   
MAG-svejsning   
7. Arbejdsopgaver vedrørende indstilling af svejseparametre til sømform og materialetykkelse.
   
TIG-svejsning   
8. Arbejdsopgaver vedrørende udførelse af svejsninger i stillingerne PA-BW og PF-BW.
   
Lodning   
9. Arbejdsopgaver vedrørende blødlodning af kobberrør samt hårdlodning af stål-, kobber- og messingmaterialer med fuld binding.
   
Flammeskæring   
10. Arbejdsopgaver vedrørende indstilling af parametre til skæring for forskellige typer af plader og profiler samt flammeskæring af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler.
   
Klipning   
11.Arbejdsopgaver vedrørende betjening af håndværktøj og maskiner til klipning af forskellige typer af plader og profiler.
   
Slibning   
12. Arbejdsopgaver vedrørende betjening af slibeværktøj og maskiner til bearbejdning af overflader.
   
Manuel bearbejdning   
13. Arbejdsopgaver vedrørende varmeretning af plade, rør og profilkonstruktioner.
   
Spåntagende bearbejdning   
14. Arbejdsopgaver vedrørende udførelse af langs- og plandrejning, udboring og stikning i stålmaterialer
   
15. Arbejdsopgaver vedrørende udførelse af spor og planfræsning
   
16. Arbejdsopgaver vedrørende opmærkning og udlægning af huller samt og foretage sammenboring af maskindele
   
17. Arbejdsopgaver vedrørende slibning af bor og drejestål.
   
Pneumatik   
18. Arbejdsopgaver vedrørende opbygning, afprøvning og idriftsætning af mindre pneumatiske styringer, ved hjælp af diagrammer.
   
El   
19. Arbejdsopgaver vedrørende opbygning og afprøvning af mindre relæstyringer.
   
Hydraulik   
20. Arbejdsopgaver vedrørende opbygning og idriftsætning af mindre hydrauliske anlæg.
   
Rørsystemer   
21. Arbejdsopgaver med maritime rørsystemer, samt betjening og vedligeholdelse af ventiler og pumper.
   

Ansøgers bemærkning: