Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 13-06-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – ved lærested mener vi den adresse hvor i gerne vil ansætte elevenANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Personliftmekaniker0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål. 
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave. 

 
 OfteSjældentAldrig
Personliftmekaniker, trin 1 (Materielmekaniker)   
1. Eftersyn, justering, fejlfinding og reparation, samt helheds- og funktionsafprøvning på benzin og dieselmotorer
   
2. Eftersyn og reparation på diverse materiel anvendt i relevant branche herunder udørelse af svejseopgaver
   
3. Fejlfinding og reparation på transmissionssystemer
   
4. Eftersyn, fejlfinding og reparation af elektriske systemer samt lys og tegngivningsanlæg
   
5. Sikkerhedsmæssige eftersyn på maskiners og redskabers hydraulikanlæg samt fejlfinding, justering og reparation på maskiner og redskabers hydraulikanlæg og komponenter
   
6. Eftersyn og justering på bremseanlæg
   
Personliftmekaniker, trin 2   
7. Eftersyn, justering, reparation og fejlfinding, samt helheds- og funktionsafprøvning af dieselmotorers brændstofanlæg og koldstart/forvarmer anordning
   
8. Eftersyn og/eller fejlfinding på dieselmotorens elektronisk styrede systemer
   
9. Fejlfinding, reparation, udskiftning og indstilling af transmissionssystemer på personlifte og teleskoplæssere
   
10. Fejlfinding og reparation af hydrostatiske transmissioner
   
11. Eftersyn, fejlfinding, justering og reparation af personliftes elektriske systemer
   
12. Eftersyn, fejlfinding, justering og reparation på personliftes elektronisk styrede systemer, elektriske sikkerhedssystemer og el-systemer på personlifte med el fremdrift, samt informationssystemer, med og uden egendiagnose
   
13. Sikkerhedsmæssige eftersyn på fuldhydraulisk styresystem og styreforbindelser samt fejlfinding, justering og reparation af et fuldhydraulisk styresystem
   
14. Udfører opsætning og indstille parametre for personlifte
   
15. Udfører lovpligtigt sikkerhedseftersyn på personlifte og teleskoplæssere
   

Ansøgers bemærkning: