Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 26-10-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – ved lærested mener vi den adresse hvor i gerne vil ansætte elevenANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Energiteknik0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål.  
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave. 

 
 OfteSjældentAldrig
Energiteknik, trin 1 (Smed, bearbejdning)   
1. Udvælgelse af produkter, der har potentielle afsætnings- og produktudviklingsmuligheder på det funktionelle eller på det designmæssige område og herunder udarbejde en problemformulering
   
2. Flammeskæring af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler
   
3. Klipning i tyndere materiale med hånd-, maskin-, profil- og kurvesakse
   
4. Plasmaskæring i plade
   
5. Udvælgelse af relevant svejseudstyr og tilsatsmateriale efter en given opgave
   
6. Anvendelse af maskiner til pladebearbejdning, herunder valsning og bukning
   
7. Udvælgelse af relevante måleværktøjer til en given opgave samt udførelse af opmærkning efter tegning og stykliste
   
8. Anvendelse af cad-systemer til europæisk retvinklet projektionstegning samt isometrisk tegning
   
9. Udvælgelse og behandling af materialer efter krav og anvendelsesformål
   
10. Tilrettelæggelse og udførelse af mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler i et samlet fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesforløb
   
11. Udførelse af sammenføjningsmetoder
   
12. Udførelse af overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et fremstillings- og reparationsforløb under hensynstagen til en given kvalitet og gældende normer og standarder
   
13. Fremstilling af komplette arbejdstegninger
   
Energiteknik, trin 2   
14. Arbejdsopgaver vedrørende tilrettelæggelse og udførelse af mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler i et samlet fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesforløb.
   
15. Arbejdsopgaver vedrørende fremstilling af arbejdstegninger, primært ved hjælp af CAD-værktøjer og i overensstemmelse med gældende normer og standarder.
   
16. Arbejdsopgaver vedrørende kvalitets-, og kontrolmålinger i forhold til et kvalitetsstyringssystem og under hensynstagen til givne standarder og toleranceangivelser.
   
17. Planlægning og udførelse af installation, reparation og vedligeholdelse i ejendomme, varmecentraler og industrianlæg.
   
18. Arbejdsopgaver vedrørende installation, reparation og vedligeholdelse af varme-, vand-, afløbs-, gas-, og ventilationsinstallationer og herunder anvendelse af styrings- og reguleringsteknik i henhold til gældende regler og normer.
   
19. Vejledning af kunder om den mest hensigtsmæssige reparation i forhold til ønsker og forventninger om driftssikkerhed og økonomi, krav til sikkerheds- og miljøbestemmelser.
   
20. Arbejdsopgaver vedrørende fremstilling af enkeltkomponenter til konstruktioner i rør- og pladeprofiler.
   

Ansøgers bemærkning: