Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 01-06-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Montageoperatør0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som lærlingen skal lære for at opfylde uddannelsens oplæringsmål.  
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.  

 
 OfteSjældentAldrig
Faglig kommunikation   
1. Anvendelse af IT i forbindelse med jobrelaterede opgaver
   
2. Anvendelse af manualer på fremmedsprog
   
3. Arbejde med gængse faglige og tekniske begreber på fremmedsprog
   
4. Aflæsning arbejdstegninger ved hjælp af relevante værktøjer, herunder elektroniske værktøjer
   
5. Udførelse af beregninger, materialelister og anden dokumentation i overensstemmelse med gældende normer og standarder
   
Reparation og vedligeholdelse   
6. Kontrolmålinger under hensynstagen til givne standarder og toleranceangivelser
   
7. For- og overfladebehandling ved anvendelse af kemiske og mekaniske forbehandlingsmaterialer og udstyr
   
8. Programmering og anvendelse CNC-styrede håndterings- og bearbejdsningsmaskiner
   
9. Udvælgelse af værktøj, arbejdsmetode og foretage elementær vedligeholdelse og justering af bearbejdnings- og måleudstyr, i henhold til en given opgavespecifikation
   
10. Visuel kontrol af for- og overfladebehandling
   
Installation, montage og demontage   
11. Udfører sammenføjningsmetoder i forbindelse med montageopgaver og produktion af komponenter
   
12. Monterer kabler efter arbejdsinstruktioner og har kendskab til kabel- og ledningsterminering samt bespænding af terminering
   
13. Monterer og foretager kvalitetskontrol på forskellige el-komponenter og herunder anvendelse af testværktøj
   
14. Udfører montage og visuel fejlfinding ud fra el-diagrammer
   
15. Monterer og demonterer kuglelejer, bolte og stiftforbindelse og udvælger moment, tætningsmetode og materialer
   
16. Anvender sammenføjningsmetoder til montageopgaver samt foretager visuel kvalitetsbedømmelse af det udførte arbejde og ud fra gældende kvalitetskrav for svejsning, limning og lodning
   
17. Monterer, idriftsætter og fejlfinder på mindre hydrauliske anlæg
   
18. Monterer, opsætter, afprøver og fejlfinder på computerkabler og signalledninger
   

Ansøgers bemærkning: