Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 07-08-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN
Virksomhedstype
 
Virksomhedens udstyr / maskiner
 
Hvilke materialer indgår i virksomhedens produkter
 
JaNej
Har virksomheden produktion i udlandet: :
Hvis ja, hvilket land
 
Vil eleven i løbet af sin uddannelse være i praktik i virksomhedens afdeling i udlandet?
HeltDelvist
: :


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Antal medarbejdere med beklædningsuddannelse 
JANEJ
Har virksomheden tidligere haft elever inden for beklædning: :
Hvis ja, hvilken uddannelse inden for beklædning
 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL): ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Beklædningshåndværker0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
Begrebet ”Altid” anvendes om arbejdsopgaver, som udføres på daglig basis eller hver anden-tredje dag. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden, dvs. opgaven udføres som minimum en gang om ugen  
 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres i virksomheden men som ikke er en rutineopgave. Det er typisk opgaver, som udføres en gang om måneden eller sjældnere 
 
Begrebet ”Aldrig” anvendes for arbejdsopgaver, der aldrig udføres i virksomheden 
 
Tallene i parentes henviser til uddannelsens kompetencemål.
 
 AltidOfteSjældentAldrig
GENERELT    
(1) Faglig kommunikation (intern/ekstern)
    
(1) Sprog (mundtlig og skriftlig kommunikation på dansk og/eller på internationalt sprog)
    
(2) Arbejdsmiljø og miljø (arbejde efter arbejdsmiljøregler, overholdelse af certificerings- og bæredygtighedsnormer)
    
(3) Kundebetjening (varetagelse af intern/ekstern kundebetjening, enten B2B og/eller B2C kundebetjening)
    
(3) Arbejde i teams (deltagelse i teamsamarbejde og/eller projektsamarbejde)
    
(3) Salg (udførelse af salg i butik/digitalt, enten B2B eller B2C salg)
    
(4) Ressourceudnyttelse (udførelse af opgaver, som sikrer optimal ressourceudnyttelse)
    
(5/16) Kvalitetssikring-og styring (Udførelse af kvalitetssikring –og kontrol)
    
(5) Modtagelse og -forsendelse
    
(6) Produkt-/metodestyring (planlægning og gennemførelse af proces i forbindelse med fremstilling af produkt)
    
(7) Anvende it (bruge it i forbindelse med udførelse af opgaver inden for design, konstruktion og/eller produktion)
    
(8) Indkøb (arbejde med indkøb af materialer, tilbehør, accessoires)
    
DESIGN    
(9/13/18) Produktdokumentation (udføre arbejdstegninger med mål, udarbejde specifikationer og lignende, udføre kalkulation)
    
(8/9) Materialevalg
    
(9/20) Design og produktudvikling (arbejde med inspiration, ideudvikling, udarbejde kollektioner olign.)
    
(9/21) Salgs-/præsentationsmateriale (udføre grafisk kollektionsoplæg, lave intern/eksternt salgs/præsentationsmateriale)
    
(9/21) Print (udarbejdelse af grafisk ideoplæg og/eller udføre print)
    
(21) Arbejde med målgrupper (arbejde med ideudvikling i forhold til målgruppers karakteristika)
    
KONSTRUKTION    
(10/22) Grundkonstruktion (konstruktion af grund – eller basismodeller)
    
(7/10/22) Digital modelkonstruktion/-udvikling (arbejde med CAD)
    
(10/22) Manuel modelkonstruktion (arbejde med fysiske prøvemodeller)
    
(10/22) Kommentering af prøver/tilretning
    
(15/18/22/23) Teknisk produktdokumentation (brug af Product Design & Manufacturing (PDM) løsninger og/eller Product Lifecycle Management (PLM) løsninger, brug af målskema, springtabeller, teknisk tegning eller lign.)
    
PRODUKTION    
(6/11/24) Produktfremstilling (udføre planlægning og produktion af beklædnings- eller tekstilprodukter)
    
(12) Maskinbetjening (udføre produktion vha. brancherelevant udstyr eller maskiner)
    
(12) Tilskæreri/markere/CAM (udføre proces fra produktionsfærdig model til systue)
    
(14/15/18/24) Teknisk produktdokumentation (beskrivelse af operationsforløb, procesbeskrivelse, udførelse af teknisk tegning eller anden produktionsbeskrivelse)
    
(25) Beklædningssyning (fremstilling af beklædningsprodukter ved brug af håndværksmæssige og eller industrielle teknikker)
    


 

Uddybende kommentarer om produktionen
 

Ansøgers bemærkning: