Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 29-09-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Elektronik udviklingstekniker0 
Elektronikfagtekniker 
For at kunne godkendes til specialet, skal virksomheden også være godkendt til Elektronikfagtekniker. Har de spørgsmål vedr. dette, kontakt venligst Industriens Uddannelser

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Arbejdsfunktioner for Elektronik udviklingstekniker   
Konstruktion og udvikling   
1. Gennemførelse af projektforløb inden for konstruktion og udvikling af analog og digital elektronik med udgangspunkt i en mindre udviklingsopgave med kravspecifikation
   
2. Anvendelse af PC-baserede udviklingsværktøjer i forbindelse med konstruktion og udvikling
   
3. Opbygning af mockups og prototyper i forbindelse med udviklingsopgaver, anvendelse af avanceret digital og analog måleteknik i testfasen
   
4. Udlægning af print til prototyper og inddragelse af problemstillinger vedrørende produktionsmæssige forhold i printudlægningen
   
5. Udvikling af software i forbindelse med udvikling af prototyper
   
6. Fremstilling af teknisk dokumentation og afrapportering af udviklingsarbejdet
   
7. Holde oplæg om tekniske problemstillinger i udviklingsarbejdet
   
Elektronikproduktion   
8. Gennemførelse af projektforløb inden for udvikling af elektronikproduktioner
   
9. Løsning af tekniske opgaver i forbindelse med udvikling, opbygning og indkøring af produktionsudstyr og testudstyr/systemer i en elektronikvirksomhed
   
10. Anvendelse af Statistisk Proces Control og SPC-programmer, f.eks. opsamle og bearbejde måledata, foretage kapabilitetsanalyse mv.
   
11. Gennemførelse af en FMEA analyse (Fejl-Mulighed og Effekt Analyse) på en afgrænset proces i en elektronikproduktion
   
12. Fremstilling af teknisk dokumentation og afrapportering af udviklingsarbejdet
   
13. Holde oplæg om produktionstekniske problemstillinger
   
Arbejdsfunktioner for Elektronikfagtekniker   
Analogteknik   
14. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter, der indeholder analogteknik
   
15. Udfører service på og/eller produktion af systemer og apparater, der indeholder analogteknik
   
16. Udfører kredsløbsanalyse, systematisk fejlfinding og problemløsning, under anvendelse af relevant måle- og testmetode samt dokumentation
   
17. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på sammensatte kredsløb, som f.eks.: effektelektronik, forstærkerkredsløb, forsyningskredsløb, switch-mode-power-supply, oscillatorer, kredsløb til signalbehandling, analoge transducere, frekvenskorrektioner, AC- og DCmodkobling
   
18. Kontrol af data og fejlfinding på forstærkerkredsløb under anvendelse af relevante måleinstrumenter og software-baseret testudstyr
   
19. Udfører opgaver med analyse og fejlfinding på sammensatte kredsløb eller systemer hvori der indgår analogteknik
   
20. Modificering af kredsløb ifølge serviceanvisning/vejledning
   
21. Kontrol af apparaters tekniske specifikationer, ved anvendelse af måleudstyr og udfra måleresultater afgøres om data overholdes
   
Digital- og mikroprocessorteknik   
22. Arbejder med systemer og apparater der indeholder digitale kredsløb og tilhørende serielle og parallelle grænseflader
   
23. Anvender relevant testudstyr og målemetoder, herunder PC-baserede systemer
   
24. Installation, kontrol og fejlfinding på produkter og systemer der indeholder digital- og microcomputerkredsløb med tilhørende datakommunikation
   
25. Arbejder med hardware/software grænseflader og opbygning af mikrocontrollersystemer
   
26. Udfører opgaver med enheder i et minimumssystem, herunder eks. microprocessorarkitektur, in/out-enheder, bussystemer, chip-select, hukommelser, memory-map og timing
   
27. Anvendelse og/eller fremstilling af nødvendigt programmel til mikroprocessorer
   
28. Anvendelse af relevante software/hardware udviklingsværktøjer
   
29. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter ved anvendelse af kredsløbsanalyse, måleteknik og ved hjælp af problemanalyse og systematisk problemløsning foretages fejlfinding til komponentniveau
   
Kommunikationsteknik   
30. Arbejder med service på og/eller produktion af systemer og apparater, der indeholder HF-teknik
   
31. Fejlfinding, fejlretning og kontrol på branchens produkter, der indeholder HF-kommunikationsteknik. Eksempelvis: LC-kredse, afstemte forstærkere, HF-oscillatorer, blandere, frekvenssyntese, antenner og transmissionslinier, herunder lysledere, (koblinger og støj), modulatorer og demodulatorer, digitale modulations- og demodulationsprincipper, modtagere, sendere og PA-trin’s blokfunktioner
   
32. Udfører arbejdsopgaver ved hjælp af kredsløbsanalyse og systematisk problemløsning samt anvendelse af servicemanualer og/eller anden relevant dokumentation
   
33. Anvender PC-værktøjer, herunder programmel til kredsløbssimulering
   
34. Fejlretning og justering på HF-kredsløb på grundlag af relevant dokumentation. Arbejdet udføres i overensstemmelse med forskrifter og gældende sikkerhedsregler, samt hensyntagen til ESD
   
35. Udfører opgaver med analyse og fejlfinding på sammensatte kredsløb eller systemer hvori der indgår HF-teknik
   
36. Kontrol af apparaters tekniske specifikationer, ved anvendelse af måleudstyr og udfra måleresultater afgøres om data overholdes
   
Måle og testsystemer   
37. Opgaver med at analysere, fejlfinde, fejlrette og kontrollere på måleinstrumenter samt på måle- og testsystemer på fælles platform
   
38. Arbejder med service på og/eller produktion af måleinstrumenter. Herunder transducere i såvel analoge som digitale systemer, samt A/D og D/A grænseflader
   
39. Kontrol af måleinstrumenters tekniske specifikationer ved anvendelse af måleudstyr herunder pc- og netbaserede testsystemer
   
40. Anvendelse af software baserede PC styrede måle- og testsystemer
   
41. Modificering af kredsløb ifølge serviceanvisning/vejledning samt foretage konfigurering af et måle- og/eller testsystem efter en kravsspecifikation
   
42. Udfører opgaver ved hjælp af kredsløbsanalyse og systematisk problemløsning samt anvendelse af servicemanualer eller anden relevant dokumentation
   

Ansøgers bemærkning: