Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 01-06-2023

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – adressen hvor I gerne vil ansætte lærlingen:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Industrioperatør0 

Når der ansøges om godkendelse til industrioperatør, har I samtidig mulighed for at blive godkendt til produktør. Det antal I bliver godkendt til vil omfatte både industrioperatør og produktør. Læs mere om uddannelsen til produktør her.
 

GODKENDELSE TIL PRODUKTØR
Hvis I også ønsker godkendelse til produktøruddannelsen, bedes I anføre ønsket antal lærlinge 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som lærlingen skal lære for at opfylde oplæringsmål. 
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave. 

 
 OfteSjældentAldrig
Flg. arbejdsfunktioner indgår i uddannelsen til Industrioperatør og anvendes    
1. Overvågning og betjening af automatiske produktionsanlæg
    
2. Forebyggende vedligehold af automatiske produktionsanlæg
    
3. Identifikation og udbedring af driftsfejl
    
4. Udførelse af mindre reparationsopgaver på automatiske produktionsanlæg
    
5. Projekt- og udviklingsopgaver med andre faggrupper
    
6. Teknisk dokumentation og planlægningsværktøjer som grundlag for produktionen
    
7. Produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionen
    
8. Kvalitetsstyringssystemer i forbindelse med den daglige produktion
    
9. Interne transport- og lageropgaver, der forekommer ved anvendelse af et logistiksystem
    
10. Kommunikation og registrering af data i IT-systemer under hensyntagen til datasikkerhed
    
11. Arbejde under gældende miljøregler
    
12. Arbejde under gældende sikkerhedsbestemmelser
    
13. Arbejde under gældende forskrifter for hygiejne
    
14. Arbejde miljø- og energibevidst under hensyntagen til bæredygtighed i produktionen
    

Ansøgers bemærkning: