Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 29-11-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Værktøjsmager0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Værktøjsteknisk dokumentation   
1. Udarbejde komplet arbejdsplanlægning, indeholdende oprationsbeskrivelse, metodevalg, værkstedstekniske beregninger produktionsvejproblematik samt valg af simuleret ordreangivelse på værktøjsdele.
   
2. Emne og værktøjskalkulation i forbindelse med værktøjsfremstilling.
   
3. Tegne masseproduktionsværktøj, hvor værktøjsdelen er målsat i henhold til gældende standarder.
   
4. Benytte relevante tolerancer som GPS, dimensions-, overflade-, form og positionstolerancer.
   
5. Udvælge, kontrollere, justere og anvende relevante mekaniske og elektroniske måle- og kontrolværktøjer.
   
6. Udarbejdelse af slutdokumentation for et værktøj samt måle- og statusrapport over fremstillede værktøjs enkeltdele.
   
7. Anvendelse af relevante måleprogrammer.
   
Værktøjsteknisk kommunikation.   
8. Udarbejde, simulere og tilrette CNC-programmer samt overføre til værktøjsmaskiner.
   
9. Tilrette egne programmer på CNC-gnistmaskine eller anden relevant CNC-maskine.
   
10. Vha. CAD lave samlings- og detailtegninger efter gældende standarder.
   
11. På basis ad CAD 2D tegning, udarbejde CAM-programmer og afprøve disse på trådgnistmaskine, fræsemaskine og drejemaskine.
   
12. Tilrette, overføre, lagre og afprøve programmer til værktøjsmaskiner.
   
13. Kendskab til 2½D og 3D tegninger.
   
Fremstillingsteknologi    
14. Anvendelse af værktøjsmaskiners driftvejledninger.
   
15. Arbejde i overensstemmelse med værktøjsbranchens sikkerheds og miljøregler.
   
Justering og afprøvning af værktøjer    
16. Opstille og afprøve værktøjer i ekscenterpresse og sprøjtestøbemaskine.
   
17. Foretage funktions- og tolerancemæssig efterjustering af værktøjer.
   
Fremstilling af værktøjskomponeneter.    
18. Fremstilling af værktøjsdele i de i branchen normalt forekommende materialer til indbygning i stamværktøj.
   
19. Bearbejdning af værktøjsdele på både manuelt betjente og CNC-styrede maskiner.
   
20. Fremstilling af drejede værktøjsdele, koordinatbore og fræsede dele efter arbejdsgrad IT-7
   
21.Opstille og idriftsætte maskinen samt fremstille CNC-fræsede værktøjsdele.
   
22. Foretage beregning af elektrodedimensioner, valg af relevant elektrodematerialer samt klargøring af maskine.
   
23. Fremstilling af sænkgnistede værktøjsdele efter arbejdsgrade IT-6, samt procesoptimering under udførelse af sænkgnistoperationer i hærdet værktøjsstål.
   
24. Præcisionsslibning efter arbejdsgrad IT-5.
   
25. Fremstilling af stikler.
   
26. Højglanspolering af værktøjsoverflader til Ra 0,02µm.
   
Værktøjslære    
27. Får kendskab til anvendelsen af softtooling og nulværktøjer, produktionsformer og tekniker samt sammenhængen mellem emneudforming stykantal og materialevalg.
   
28. Opnå indsigt i materialer, værktøjsmaskinteknologi, produktionsmetoder og kvalitetsnormer.
   
Snit og stanseværktøjsteknik    
29. Vha. CAD fremstille emnetegning og værktøjstegning til et funktionsdueligt snit og stanseværktøj med flere stationer.
   
30. Opstille og afprøve eget værktøj i excenterpresse samt justere enkeltdele.
   
31. Arbejde i selvstyrende grupper.
   
Formværktøjsteknik    
32. Vha. CAD fremstille emnetegning og værktøjstegning til et funktionsdueligt plaststøbeværktøj med sidetræk.
   
33. Bearbejde værktøjsdele til de foreskrevne tolerancer på manuelt betjente og CNC- styrede værktøjsmaskiner.
   

Ansøgers bemærkning: