Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 19-04-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

UDDANNELSESSPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Industriassistent0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skeamet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Materiale- og bearbejdningsforståelse.   
1. Foretage korrekt valg af skærende værktøj til forskellige materialer.
   
2. Opnå kendskab til forskellige ståltypers egenskaber, herunder specielt hårdhed og sejhed som bearbejdningsparametre.
   
3. Via materialespecifikationer vælge skæregeometrier.
   
Konventionel spåntagende bearbejdning   
4. Ud fra emnetegninger kunne fremstille emner til arbejdsgrad IT-8 på konventionel bearbejdningsmaskiner.
   
5. Udføre langs- plan og konusdrejning samt udboring, stikning, gevindskæring og rivning
   
6. Fremstille emner til arbejdsgang IT-8 på konventionelle fræsemaskiner efter arbejdstegning og anden dokumentation.
   
7. Udføre plan-, spor-, delingsfræsning.
   
8. Udarbejde fornødne dokumentationsmateriale for bearbejdningsemner.
   
PLC styring    
9. Redigere og indkøre enkle PLC-programmer.
   
CAD- teknik    
10. Udarbejde arbejdstegninger efter gældende standarder vha. CAD-anlæg, samt arkiver og genfinde tegninger.
   
11. Anvende GPS symboler til mål og toleranceangivelse på CAD arbejdstegninger.
   
Datastyret bearbejdning    
12. Ud fra emnetegninger planlægge og udføre fremstilling af emner ved brug af CNC-styrede drejebænke og fræsemaskiner.
   
13. Fremstille programmer til bearbejdningsopgaver på CNC- anlæg.
   
14. Indarbejde faste bearbejdningscykler og foretage optimering på bearbejdningsrækkefølger,
   
15. Overføre CNC programmer, her under værktøjsdata emnenulpunkter til en CNC-bearbejdningsmaskine.
   
16. Indkøre maskine til produktion med overholdelse af arbejdsgang IT-8
   

Ansøgers bemærkning: