Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 26-10-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt i Danmark (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer (fx. elektronikoperatører, industrioperatører, elektronikfagteknikere, teknikere/teknologer, ingeniører o.l. faggrupper) 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Elektronikoperatør0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet herunder er der angivet en række arbejdsfunktioner/opgaver. Det er de arbejdsfunktioner, som eleven skal lære for at opfylde uddannelsens praktikmål. 
 
I skemaet bedes I venligst angive i hvilket omfang, virksomheden kan uddanne elever i arbejdsfunktionerne, når de er i praktik i virksomheden. 
 
"Ja" afkrydses, når virksomheden fuldt ud kan oplære elever i arbejdsfunktionen. 
 
"Delvist" afkrydses, når virksomheden kan oplære elever i dele af arbejdsfunktionen. 
 
"Nej" afkrydses, når virksomheden ikke selv kan uddanne elever i arbejdsfunktionen. I disse tilfælde kan det være nødvendigt, at virksomheden indgår aftale om supplerende ekstern oplæring (fx. med en af virksomhedens samarbejdspartnere eller en anden virksomhed i branchen). 
 
OBS: Virksomheden kan godt blive godkendt som praktikvirksomhed, selvom I ikke kan oplære eleven i alle nedenstående opgaver.
 
 JaDelvistNej
Virksomheden kan oplære elever i at:   
1. Udføre manuel montering og lodning af HMT eller SMT komponenter på print
   
2. Udføre manuel reparation på print
   
3. Betjene, omstille, overvåge og foretage daglig vedligehold på automatiske produktionsanlæg
   
4. Udføre enkel programmering af automatisk produktionsudstyr
   
5. Foretage korrigerede handlinger ved afvigelser fra normal drift
   
6. Deltage i produktionsplanlægning
   
7. Medvirke ved fejlfinding, fejlretning og særligt vedligehold på produktionsudstyr
   
8. Deltage i optimerings- og produktivitetsfremmende aktiviteter i produktionen
   
9. Udføre kontrolmålinger på hel- og halvfabrikata med almindeligt anvendt test- og måleudstyr
   
10. Samarbejde i produktionsteam om drift og planlægning af produktionen
   


 

Praktik i udlandetJaNej
Kan virksomheden tilbyde praktikophold i udlandet?: :

Ansøgers bemærkning: