Ansøgning om godkendelse til praktikpladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 06-12-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – ved lærested mener vi den adresse hvor i gerne vil ansætte elevenANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Smed (rustfast)0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål. 
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave. 

 
 OfteSjældentAldrig
Smed, trin 1 (smed bearbejdning)   
1. Udvælgelse af produkter, der har potentielle afsætnings- og produktudviklingsmuligheder på det funktionelle eller på det designmæssige område og herunder udarbejde en problemformulering
   
2. Flammeskæring af lige-, skrå- og faconsnit i plade, rør og profiler
   
3. Klipning i tyndere materiale med hånd-, maskin-, profil- og kurvesakse
   
4. Plasmaskæring i plade
   
5. Udvælgelse af relevant svejseudstyr og tilsatsmateriale efter en given opgave
   
6. Anvendelse af maskiner til pladebearbejdning, herunder valsning og bukning
   
7. Udvælgelse af relevante måleværktøjer til en given opgave samt udførelse af opmærkning efter tegning og stykliste.
   
8. Anvendelse af cad-systemer til europæisk retvinklet projektionstegning samt isometrisk tegning
   
9. Udvælgelse og behandling af materialer efter krav og anvendelsesmål
   
10.Tilrettelæggelse og udførelse af mindre konstruktioner i plade-, rør- og stålprofiler i et samlet fremstillings-, reparations- og vedligeholdelsesforløb
   
11. Udførelse af sammenføjningsmetoder
   
12. Udførelse af overflade- og efterbehandling af metaller og andre materialer i et fremstillings- og reparationsforløb under hensynstagen til en given kvalitet og gældende normer og standarder
   
13. Fremstilling af komplette arbejdstegninger
   
Smed rustfast, trin 2   
14. Planlægning og udførelse af komplekse fremstillingsopgaver i rustfrit stål og aluminium ved hjælp af manuelle og maskinelle bearbejdningsmetoder
   
15. Udvælgelse og udførelse af egnede metoder til afkortning og tildannelse af snit i i plader, rør og profiler af aluminiums og rustfrit stål
   
16. Udvælgelse samt udførelse af egnede sammenføjningsmetoder til sammenføjning af aluminium og rustfrit stål, herunder automatiseret svejsning
   
17. Udvælgelse af egnede efterbehandlingsmetoder og udførelse af overflade- og efterbehandling af aluminium og rustfrit stål
   
18. Planlægning og gennemførelse af fremstilling og montage af afgreninger og bøjninger i rør og rustfrit stål
   

Ansøgers bemærkning: