Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 02-07-2021

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Plastmager med speciale i termoplast 
Plastmager med speciale i hærdeplast 


 

Sæt kryds ved virksomhedens produktionsformer
Sprøjtestøbning:
Folie ekstrudering:
Profil ekstrudering:
Termoformning:
Blæsestøbning:
Forarbejdning af armeret polyester:
Pressestøbning:
Epoxystøbning:
Polyurethanstøbning:
Sammenføjning (limning, svejsning):
Andre relevante produktionsformer:

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål.  
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet. 
 
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Plastmager og plastspecialist   
Kalkulation og gennemførelse af plastproduktion   
1. Indgangskontrol, forbehandling, blanding og dosering af råvarer
   
2. Opstilling af hjælpeudstyr og værktøjer ved maskiner med foreliggende driftskort
   
3. Daglig vedligeholdelse af maskiner, hjælpeudstyr og værktøjer
   
4. Igangsætning, indkøring, optimering og afslutning af dokumenterede og udokumenterede produktioner ved sprøjtestøbning, ekstrudering, formblæsning, termoformning, pressestøbning, polyurethanstøbning eller forarbejdning af armeret polyester eller epoxy
   
5. Opstilling, indkøring og optimering af periferiudstyr – robotter, håndterings-, transport- og efterbearbejdningsudstyr
   
Vurdering af skader og fejl   
6. Opstilling og indkøring af hjælpeudstyr og værktøjer ved maskiner med foreliggende driftskort
   
7. Deltagelse i reparation af maskiner, forme og værktøjer og ved indkøring af hydraulisk, pneumatisk, elektronisk eller datastyret følgeudstyr, herunder montageautomater, industrirobotter og transportudstyr
   
Kvalitetsvurdering og kvalitetsstyring   
8. Visuel produktions- og færdigvarekontrol og brug af inspektions- og prøvningsudstyr
   
9. Deltagelse i dekorations- og efterbearbejdningsopgaver, laboratoriekontrol og form- og værktøjsfremstilling
   
Problemløsning og planlægning   
10. Deltagelse i metode- og produktionsplanlægning
   
11. Deltagelse i miljøtekniske målinger, produktudvikling og produktionsrationalisering
   

Ansøgers bemærkning: