Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 29-11-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på en anden adresse eller et andet navn, så angiv det her: 


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Elevatortekniker0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Elevatorer   
1. Opstilling og montage af nye elevatorer, rulletrapper og rullefortove
   
2. Vedligeholdelse af elevatorer, herunder moderniseringer og ombygninger af be-stående elevatoranlæg
   
3. Kontrollere elevatorer, rulletrapper og rullefortoves elektriske og mekaniske opbygning i henhold til gældende lovgivning
   
4. Fejlsøgning og fejlretning på elektriske, elektroniske, mekaniske og hydrauliske komponenter som anvendes indenfor elevatorbranchen, herunder anvendelse af måleudstyr og den til anlægget hørende dokumentation
   
5. Idriftsætning af elevatorer, rulletrapper og rullefortove efter gældende normer og efter gældende sikkerheds- og miljømæssige krav
   
6. Eftersyn af tovbåren elevator, hydraulisk elevator, rulletrapper og rullefortove m.m. efter gældende bestemmelser for lovpligtigt eftersyn
   
Styringsteknik   
7. Opbygning af relæstyringer og forbinde el-motorer med tilhørende styringer
   
8. Idriftsætning af relæstyringer efter dokumentation, herunder foretage kontrol-målinger i henhold til stærkstrømsbekendtgørelsen
   
9. Systematisk fejlfinding og fejlretning på styringer til modul og komponentniveau
   
10. Foretage mindre ændringer og udvidelser af eksisterende anlæg ud fra specifikationer og funktionsbeskrivelse og tilretning af dokumentationer
   
Motorer   
11. Montering, idriftsætning og fejlfinding på forskellige typer af elektriske motorer
   
12. Udføre forebyggende vedligeholdelse på elektriske motorer, herunder kontrollere de mekaniske funktioner og data
   
13. Dimensionering af en motorinstallation for eks. en AC motor
   
14. Mekanisk montage af motorer
   
PLC   
15. Opbygning, montering og idriftsætning af PLC styringer efter funktionsbeskrivelse
   
16. Programmering af PLC styringer fx en sekventiel styring og anvender de i industrien anvendte programmeringsværktøjer
   
17. Fejlfinding og fejlretning på PLC styrede maskiner og anlæg
   
Hydraulik og pneumatik   
18. Opbygning, idriftsætning, vedligeholdelse, fejlsøgning og fejlretning på automatiske maskiner og anlæg, der indeholder hydrauliske, pneumatiske og el-pneumatiske kredsløb
   
19. Udfører mindre ændringer og udvidelser af eksisterende hydrauliske, pneumatiske og el-pneumatiske anlæg udfra funktionsbeskrivelser
   
20. Indkøring af hydrauliske, pneumatiske og el-pneumatiske anlæg efter specifika-tioner, udfører kontrolmålinger, og dokumentere anlægget efter gældende stan-darder således, at dokumentationen kan anvendes i forbindelse med instruktion af brugere
   
Fejlfinding   
21. Idriftsætning, fejlsøgning og fejlretning på automatiske maskiner og anlæg med programmerbare styringer herunder CNC styringer
   
22. Udføre fejlfindingsopgaver under anvendelse af den til maskinanlægget hørende dokumentation
   
Dokumentation og kravspecifikation   
23. Udarbejdelse af dokumentationer til automatisk styrede anlæg og brugerinstruktioner til betjening af automatiske anlæg
   

Ansøgers bemærkning: