Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 07-08-2022

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under et andet CVR-nummer, så angiv det her: 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

Ansatte på lærestedet – ved lærested mener vi den adresse hvor i gerne vil ansætte elevenANTAL:
Ansatte i alt (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte inden for fagområdet eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
Personvognsmontør0 

Oplysninger om uddannelsen

I skemaet er der angivet en række opgaver. Det er de opgaver, som eleven skal lære for at opfylde praktikmål.  
 
Angiv hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver.  
 
"Ofte" anvendes om opgaver, der er rutine på lærestedet.  
"Sjældent" anvendes for opgaver, der udføres af / på lærestedet, men som ikke er en rutineopgave.  

 
 OfteSjældentAldrig
Personvognsmontør (Trin 1 af 2 for Personvognsmekaniker)   
1. Service og reparation ud fra anvendelse af manualer og værkstedshåndbøger
   
2. Eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes bremsesystemer herunder ABS-bremser
   
3. Eftersyn, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes styretøj og undervogn, herunder udmåling og justering af hjulvinkler samt eftersyn og reparation af hjulophæng, affjedringskomponenter, fælge og dæk
   
4. Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse af personvognes transmission herunder reparation af kobling og kraftoverføringsaksler
   
5. Ukomplicerede fejlfindings- og reparationsopgaver af personvognes diesel- og benzinmotorer, herunder kontrol og reparationer på køle- og smøresystemer
   
6. Service på køle- og airconditionanlæg
   
7. Serviceeftersyn og reparation af lygter, tegngivningsapparater og visker/vaskeranlæg på per-sonvogne
   
8. Service- og sikkerhedseftersyn på personvogne
   
9. Ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer på personvogne under anvendelse af relevant måle- og diagnoseudstyr
   

Ansøgers bemærkning: