Ansøgning om godkendelse til lærepladser

Uddannelse
 
CVR
 
Virksomhed

 
Lærested
 
Uddannelsesansvarlig  
Telefon
E-mail

 
Ansøgningsdato 13-06-2024

Oplysninger om virksomheden


 

Hvis I tidligere har været godkendt under andet CVR-nummer, så angiv det her 
Hvis I tidligere har været godkendt på anden adresse eller andet navn, så angiv her  


 

EN KORT BESKRIVELSE AF VIRKSOMHEDEN (PRODUKTER, UDSTYR, BRANCHE M.V.OG ANDRE
RELEVANTE OPLYSNINGER FOR VIRKSOMHEDENS GODKENDELSE)
 


 

BESKÆFTIGEDE:ANTAL:
Ansatte i administrationen (inkl. indehaver/direktør) 
Faglærte teknikere eller medarbejdere med tilsvarende kvalifikationer
- på fuldtid 
- på deltid/korttid 
- freelance/firmaer 


 

SPECIALE:GODKENDT TIL (ANTAL):ØNSKER GODKENDELSE TIL (ANTAL I ALT):
AV-tekniker0 

Oplysninger om uddannelsen

Udfyld venligst skemaet herunder, med en angivelse af hvor ofte virksomheden beskæftiger sig med de enkelte delopgaver. 
 
Begrebet "Ofte" anvendes om arbejdsopgaver der er rutine i virksomheden. 
Begrebet "Sjældent" anvendes for arbejdsopgaver der udføres af / i virksomheden men som ikke er en rutineopgave.
 
 OfteSjældentAldrig
Lys   
1. Opstilling af anlæg
   
2. Ophæng/kabling/farvning/sætning
   
3. Vedligeholdelse/reparation
   
4. Installering og implementering af lysløsninger
   
Lyd   
5. Opstilling af anlæg
   
6. Vedligeholdelse/reparation
   
7. Dimensionering, installering og implementering af audioløsninger
   
8. Simulering og måleudstyr
   
Video   
9. Opsætning og implementering af video
   
10. Vedligeholdelse/reparation
   
11. Videoprojektion
   
12. Digital Sinage
   
Netværk og styring   
13. Trådløse netværk og fjernadgang
   
14. Kabling, terminering og etablering af forskellige netværkstyper
   
15. Etablering og programmering af brugergrænseflade
   
Dokumentation   
16. Opgavebeskrivelse og afslutningsdokumentation
   
17. Design af AV-løsning
   
El og elektronik   
18. Montering af relevante el-tekniske installationer
   

Ansøgers bemærkning: